Aantal apotheken in België

0 Flares 0 Flares ×

Aantal apotheken

Begin 2015 telde België 4.950 apotheken, ofwel 1 per 2.150 inwoners. Hiermee heeft ons land één van de dichtste netwerken van Europa. Om “in alle streken van het land een adequate, doeltreffende en regelmatige geneesmiddelenvoorziening te verzekeren”, mogen er sinds de spreidingswet van 1974 enkel nog nieuwe apotheken worden geopend op basis van demografische en geografische criteria. De invoering van deze wet vertraagde de groei van het aantal apotheken, maar belette niet dat er stilaan een ‘overaanbod’ ontstond. Daarom werd in 1999 een moratorium op het aantal apotheken ingevoerd. Door fusies en sluitingen is dit aantal sindsdien gedaald van 5.277 tot 4.937. Het huidige moratorium, dat in december 2014 zou verstrijken, werd intussen verlengd tot eind 2019.

Print Friendly, PDF & Email
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×
Posted in: