0 Flares 0 Flares ×

Strategisch en commercieel advies

Een organisatie kan worden bijgestaan in verschillende commerciële en strategische vraagstukken en uitdagingen zoals: laat de productie van huismerken zich combineren met die van merken? Op welke product-marktcombinaties kan de organisatie zich het beste richten? Hoe kan een merk producent concurreren op andere elementen dan uitsluitend prijs? Waar haalt de organisatie haar ‘drivers’ voor innovatie vandaan? Met welke strategie kunnen de verschillende buitenlandse markten worden betreden?Voor complexe onderwerpen of strategische ondersteuning kan het waardevol zijn een inhoudelijk klankbord en advies op basis van ervaring geboden te krijgen. In bepaalde gevallen zijn onze consultants als sparring partner betrokken bij besluitvorming op directie niveau.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×